Priser

Vilkår og priser

Prisene vil variere etter oppdragets omfang og kompleksitet, men prisen pr. time vil alltid bli avtalt ved oppdragets oppstart. Førstegangkonsultasjon inntil 20 min er gratis og uforpliktende. Dersom et mer omfattende faktum må gjennomgås, for eksempel ved et klientmøte, må det etableres et oppdrag. Jeg tar FRI RETTSHJELPS-SAKER og informerer gjerne om dine rettigheter knyttet til fri rettshjelp. Ordningen med fri rettshjelp stiller vilkår til klientens inntekter og til hvilken type sak det gjelder. Jeg orienterer deg om dine muligheter for RETTSHJELPSDEKNING gjennom dine forsikringer. Her gjelder det forholdsvis korte foreldelsesfrister for å fremme krav om dekning. Ta kontakt før eventuelle frister utløper.


Priser:

Salærsats ligger mellom kr 1250,- til kr 1550,- eks. mva pr.time.


Ta kontakt per telefon.: 918 36 465 eller per e-post.: berit@advokat-langeland.no for en uforpliktende samtale.